NEWS & ACTIVITIES
บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอรไพร์ส (OSS) ปรับองค์กรใหม่สู่ One Stop Service 4.0
Client Logo

คุณพจนีย์ โรจน์วราวัตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด ประกาศในการประชุมนโยบายและแผน ในไตรมาสสุดท้าย (Q4/2559) กระโดดคุมบังเหียนเอง เพื่อขับเคลื่อนองค์กรรองรับ Thailand 4.0 โดยเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enchancing) พร้อมพัฒนาแรงงานให้มี “ความรู้”.....

วัน สต๊อป เซอร์วิส ได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงพัฒนาสังคมฯ เป็นบริษัทนำร่องจ้างคนพิการเข้าทำงาน
Client Logo

วัน สต๊อป เซอร์วิส ได้รับประกาศนียบัตร เป็นบริษัทนำร่องจ้างคนพิการเข้าทำงาน จาก ฯพณฯ ท่านรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ในงาน "สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา" 

 วันนี้ (21 ก.ค.59) เวล.....

วัน สต๊อป เซอร์วิส (OSS) คว้าชัยประมูลงานธนาคารเพียบ ส่งผลให้ผลประกอบการ Q2/2559 เป็นไปตามคาด
Client Logo

คุณพจนีย์ โรจน์วราวัตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด เปิดเผยว่า ปี 2559 นี้ ถือเป็นปีทองของ OSS ที่สามารถทำรายได้เข้าเป้าตามที่คาดไว้ โดยใน Q2/2559 นี้ สามารถชนะประมูลโครงการลูกค้าตามที่คาดหวังไว้ครบทุกราย อาทิ ธนาคาร  ซีไอเอ็มบีไทย, ธนาคารธนชาต และ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นต้น

วัน สต๊อป เซอร์วิส มั่นใจธุรกิจเติบโตตามเป้า เดินหน้าสร้างความพร้อม
Client Logo

คุณพจนีย์ โรจน์วราวัตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด มั่นใจในปี 2559 นี้ บริษัทฯ คาดว่าจะมีรายได้ตรงตามเป้า เพิ่มขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์จากปี 2558 อย่างแน่นอน โดยพิจารณาจากตัวเลขที่เราสามารถรับรู้รายได้ ในปัจจุบัน โดยยังไม่รวมงานในอนาคตที่อยู่ระหว่างการเจรจา และรอลงนาม

จากงานแถลงวิส.....

วัน สต๊อป เซอร์วิส ปรับลุคออฟฟิศ Smart & Fun office เอาใจพนักงานยุคใหม่
Client Logo

บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด เปิดตัวออฟฟิศแนวคิดใหม่ ให้เป็น Smart & fun office  โดยให้ความสำคัญกับการออกแบบบรรยากาศภายในออฟฟิศ ให้สอดคล้องกับสไตล์การทำงานยุคใหม่ เพราะบรรยากาศที่ดีเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นจินตนาการ ไอเดียใหม่ๆ และช่วยดึงศักยภาพทางความคิดของพนักงานออกมาได้สูงสุด  ด้วยการสร้างสร.....