About

บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด

ก่อตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งเพื่อให้บริการพนักงานสัญญาจ้าง ( Employment Services) พนักงานโครงการ พนักงานชั่วคราว ให้กับองค์กรธุรกิจต่างๆและ โดยมุ่งเน้นในการสรรหา พัฒนา และ ฝึกอบรมบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของธุรกิจ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการตลาด ด้านการเงิน หรือการลดต้นทุน การผลิตและการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปรับแผนอัตรากำลัง และปรับโครงสร้างการบริหารงานการลดขนาดองค์กร ลดคนเพื่อปรับองค์กรให้กระชับ

VIEW MORE
EFFICIENT & PRODUCTIVE
HONEST & TRANSPARENT
CAREER

วัน สต๊อป เซอร์วิส เป็นบริษัทที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารงานบุคคล เราให้บริการลูกค้า ด้วยหัวใจ และอย่างมืออาชีพ ทำให้เราก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

Client Logo
Clients

ด้วยประสบการณ์ของทีมงานบริหารจัดการของบริษัทฯ ล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีความชำนาญทางด้านงานบริหารงานมากกว่า
20 ปี ในด้านของงานบุคคล, การตลาด, IT, การบริการงานลูกค้า และด้วยประสบการณ์ของทีมงานที่ผ่านมา ทำให้องค์กรใหญ่ๆ
ระดับประเทศยอมรับและไว้วางใจให้ทีมงาน เข้าร่วมบริหารจัดการงานมากกว่า 200 บริษัท อาทิเช่น

TMB
Picture Gallery
Picture Gallery
Picture Gallery
Picture Gallery
Picture Gallery
CIBM BANK
Picture Gallery
VIEW MORE

Contact


ที่อยู่

บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด One Stop Service Enterprise Co., Ltd.

75/17 ชั้น 16 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์2 ซอยวัฒนา ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
75/17 16th Fl., Ocean Tower 2, Soi Wattana, Sukhumvit 21(Asoke) Rd., North Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110. Thailand

โทรศัพท์

โทรศัพท์ : 02 661 7797

โทรสาร

โทรสาร : 02 661 7797 #120

เว็บไซต์

www.onestopservice.co.th

อีเมล์

info@onestopservice.co.th 

VIEW MORE