NEWS & ACTIVITIES
เเนวทางในการสังเกตอาการ Covid-19 เบื้องต้น
Client Logo

เนื่องจากสถานการณ์Covid-19 ที่ค่อนข้างรุนแรงในปัจจุบัน ทางบริษัทฯจึง นำวิธีการสังเกตอาการในเบื้องต้น มาเเนะนำดังนี้
1. มีไข้สูงติดต่อกันหลายวัน
2. เจ็บคอ มีน้ำมูก ต่อเนื่องหลายวัน
3. ท้องเสีย (ในบางคน)
4. เวียนหัว คลื่นไส้ (ในบางคน)
5. ปวดเมื่อย อ่อนเพลียระดับหนึ่ง

ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19
Client Logo

ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19