เว็บไซต์ตรวจเช็คพื้นที่ระบาด

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความรุนแรงในการระบาดเพิ่มขึ้นและข่าวสารที่มากมาย ทำให้บางครั้งเกิดกระแสข่าวปลอมขึ้นมา วันนี้เราจึงนำ เว็บไซต์สำหรับตรวจเช็คพื้นที่เสี่ยง เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางมากฝากครับ โดยสามารถเข้าไปได้ที่  https://covidtracker.5lab.co/