ตรวจหาสถานที่จำหน่ายหน้ากากอนามัย

เนื่องจากการขาดตลาดของหน้ากากอนามัย วันนี้เราจึงนำเว็บไซต์สำหรับตรวจเช็คสถานที่จำหน่ายหน้ากากอนามัยมาให้ โดยสามารถดูสถานที่ ปริมาณจากในเว็บไซต์ได้เลย โดยสามารถเข้าไปที่ https://maskmapthai.web.app/