แบบประเมินความเสี่ยง Covid-19

โรคCovid-19 มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไป และใช้เวลามากกว่า 2 สัปดาห์ในการฟักตัว ทำให้ภาระหนักตกอยู่กับแพทย์และพยาบาล วันนี้จึงขอเเนะนำเว็บไซต์สำหรับประเมินความเสี่ยงว่ามีความเสียงหรือไม่ และสมควรไปพบแพทย์หรือไม่ โดยสามารถเข้าไปได้ที่ http://covid19.rajavithi.go.th/th_index.php