วัน สต๊อป เซอร์วิส Ready to Move จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบ 19 ปี พร้อมก้าวสู่ปีที่ 20 อย่างมั่นคง

วัน สต๊อป เซอร์วิส นำโดยคุณพจนีย์ โรจน์​วราวัตร กรรมการผู้จัดการ จัดกิจกรรมทำบุญบริษัทฯ ฉลองครบรอบ 19 ปี ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 นี้ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ ณ สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ที่เพิ่งดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จเมื่อต้นปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจกับพนักงาน โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ยังมีการแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ มีอายุงานครบ 10 ปี โดยในปีนี้มีจำนวน 1 ท่านคือ คุณนิชาภา ศรีสุวรรณ เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความชื่นมื่นและอิ่มบุญกันถ้วนหน้า 

คุณพจนีย์ เปิดเผยว่า "บริษัทฯ มีความพร้อมอย่างยิ่งในการก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ถึงแม้ว่าหลายฝ่ายยังตระหนกเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 แต่บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีฐานลูกค้าในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย จึงได้รับผลกระทบระยะสั้นไม่มากนัก และมีสัญญาณซื้อกลับมาตั้งแต่ต้นไตรมาสที่ 3  อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงพัฒนาความพร้อมโดยอยู่ระหว่างการลงทุนพัฒนาระบบปฏิบัติการให้สามารถดำเนินงานและให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องหากเกิดการ Lock Down เพื่อทำให้คู่ธุรกิจของเรามั่นใจได้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าว และมีความพร้อมสำหรับขยายธุรกิจหลังสัญญาณจ้างงานฟื้นตัวเต็มที่ ไม่เพียงเท่านี้ บริษัทฯ​ ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้สโลแกน HR Intelligence เพื่อขยาย Chain การให้บริการด้านงานบุคคลอย่างครบวงจรเพื่อตอบโจทย์คู่ธรุกิจมากยิ่งขึ้น” 

นอกจากนี้ คุณพจนีย์ ยังกล่าวขอบคุณพนักงานทุกคน ที่ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ในช่วงมาตรการ Lock down และ Work form home ที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจภายในภาวะดังกล่าวได้อย่างเป็นปกติและมีความพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ในอนาคต และอวยพรให้ทุกคนมีกำลังกาย กำลังใจที่แข็งแรง เป็นกำลังสำคัญที่จะเติบโตร่วมกับบริษัทฯ อย่างยั่งยืนต่อไป