Dashboard

Wisdom Payroll

 

ออกแบบสวัสดิการให้พนักงานของคุณด้วยสวัสดิการมากมายที่เรารวบรวมไว้ให้คู่ธุรกิจ ในต้นทุนที่จับต้องได้ และฝากให้ วัน สต๊อป เซอร์วิส ดำเนินการจัดจ้างพนักงานแทนคู่ธุรกิจ ตั้งแต่กระบวนการ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน บันทึกประวัติพนักงาน การเก็บสถิติการทำงาน การคำนวนค่าจ้าง จัดทำใบรับเงินเดือน โอนเงินเดือนพนักงาน จนไปถึงการออกใบรับรองเงินเดือน ใบรับรองการทำงานให้กับพนักงาน และบริการด้านนำส่งภาษี ข้อมูลการพัฒนาฝีมือแรงงาน กองทุนทดแทนต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ให้สวัสดิการของพนักงานเทียบเท่าบริษัทชั้นนำ โดยที่คู่ธุรกิจไม่ต้องดำเนินการเอง

ขอใบเสนอราคาได้ที่  https://forms.gle/hx5RjB2YURHqf7fP7