Dashboard
Office Maid & Cleaning Service

บริการแม่บ้านสำนำงาน และ รับทำความสะอาด
-บริการแม่บ้านสำนักงาน สำหรับทำความสะอาดภายในสำนักงาน เสิร์ฟ ล้างห้องน้ำ ดูดฝุ่น หรือ ทำความสะอาดทั่วไป ไม่รวทอุปกรณ์ และ น้ำยาทำความสะอาด
-บริการรับทำความสะอาด สำหรับภายนอกและภายในสำนักงาน หรือ อาคารพร้อมอุปกรณ์ และ น้ำยาทำความสะอาด
-บริการรับทำความสะอาด สำหรับภายนอกและภายในสำนักงาน หรือ อาคาร พร้อมอุปกรณ์ และ น้ำยาทำความสะอาด