Dashboard
Direct Hire
การบริการสรรหา และ คัดเลือก ตั้งแต่ประกาศรับสมัครงานตามตำแหน่งงาน และตามคุณสมบัติตามที่ลูกค้าต้องการ

เป็นการบริการสรรหา และ คัดเลือก ตั้งแต่ประกาศรับสมัครงานตามตำแหน่งงาน และตามคุณสมบัติตามที่ลูกค้าต้องการ และทำการรับสมัคร คัดเลือกใบสมัครและดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครที่ดีที่สุดส่งให้กับลูกค้าพิจารณา เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและลดขั้นตอนการทำงาน ประหยัดเวลาในการสรรหา และคัดเลือกผู้สมัคร